PersamaanKata.com
 

Persamaan kata dari berkelahi

Save this image.
berkelahi
berkelahi sinonim sinonim. sinonim.. sinonim... sinonim.... beradu buku tangan beradu jotos beramuk-amukan berantem berbalah berbantah bercakaran bercekak bercek-cok bergaduh bergelut bergumul berhantam-hantaman berjotos berjuang berkeras-kerasan berlaga berperang berpupuh bersabung berselisih bersengketa bersesah bersitegang bertangkap bertarung bertegang-tegangan bertempur bertengkar bertikai bertikam bertinju bertumbuk perkelahian  laga peperangan perbalahan perbantahan perbedaan percakaran pergaduhan pergelutan perguaman pergulatan perlawanan perselisihan persengketaan pertarungan pertelingkahan pertempuran pertengkaran pertentangan