PersamaanKata.com
 

Persamaan kata dari bersengketa

antonim (lawan kata: bersengketa)

Save this image.
bersengketa
bersengketa sinonim sinonim. antonim bentrok berbalah berbantah bercakar-cakaran bercekak bercekcok bermusuhan berseteru bertaki bertelingkah bertengkar bertikai cekak cekcok cekit bergaduh berkelahi bersanggit berselisih berdamai