PersamaanKata.com
 

Persamaan kata dari berselisih

antonim (lawan kata: berselisih)

Save this image.
berselisih
berselisih sinonim sinonim. sinonim.. sinonim... antonim bentrok berbantah berbeda berburuk bercakar-cakaran bercekak bercekcok bercekit bergontok berguam berlainan berlawanan bermusuhan berparak bersanggit berseberangan bersengketa berseteru bertelingkah bertengkar bertikai ribut berbalah berbenturan cekak cekcok cekit gontok berkelahi paut bertentangan berudu bermesra