PersamaanKata.com
 

Persamaan kata dari kedaifan

sinonim (padanan kata: kedaifan)

antonim (lawan kata: kedaifan)

Save this image.
kedaifan
kedaifan sinonim antonim kehinaan kekejian kekurangan kelemahan kenistaan kerendahan hina kemulian