PersamaanKata.com
 

Persamaan kata dari hina

antonim (lawan kata: hina)

Save this image.
hina
hina sinonim sinonim. sinonim.. sinonim... sinonim.... aib asor buruk cacat candal cela celaka cemar ceroboh daif dina jelata keji kotor laif laknat lata lemah leta lucah mala murba nista rendah roda rucah terkutuk menghina(kan)  melanyak melatakan melecehkan melumangkan memaki membenci memburukkan mencaci mencela mencemooh mencibir mencicik mendaifkan mengecilkan mengejek menggampangkan mengumpat menista menodai menyakiti menyindir meremehkan merendahkan penghinaan hinaan  cacian