PersamaanKata.com
 

Persamaan kata dari berlama-lama

sinonim (padanan kata: berlama-lama)

antonim (lawan kata: berlama-lama)

Save this image.
berlama-lama
berlama-lama sinonim antonim lama lamban lambat lelet melambat-lambatkan melaunkan berlanjut berlena cepat-cepat