PersamaanKata.com
 

Persamaan kata dari mengarahkan

Save this image.
mengarahkan
mengarahkan sinonim sinonim. sinonim.. sinonim... sinonim.... memandu membidikkan membimbing memfokuskan memusatkan menata mendidik menepatkan mengacungkan mengajarkan mengalamatkan mengatur mengedit mengendalikan menghadapkan mengiblatkan mengolah menjujukan menjuruskan menodongkan menuntun menyasarkan menyetir mengabahkan acu mengacukan mengajar mengalirkan membentuk bidik bina menghaluankan menginstruksikan menjalankan mengetuai latih pitar menadbirkan taut menembak menentangkan menujukan tuntun