PersamaanKata.com
 

Persamaan kata dari Jabar

Save this image.
Jabar
Jabar sinonim sinonim. sinonim.. Mahakuasa memaparkan membabarkan membeberkan memerikan memerincikan menakrifkan menceritakan mencuraikan mendefinisikan menerangkan mengembangkan menggambarkan mengisahkan menguraikan menjelajahkan menjelaskan menurunkan menyatakan menyuratkan merawikan memerinci meriwayatkan