PersamaanKata.com
 

Persamaan kata dari alun-alun

Save this image.
alun-alun
alun-alun sinonim sinonim. bergelombang bergelora beriak berikal (rambut) berkerut-kerut berketak berombak-ombak arena gelanggang kawasan lapangan medan padang tanah lapang tanah luas daerah dataran pelan