PersamaanKata.com
 

Persamaan kata dari gagah perkasa

sinonim (padanan kata: gagah perkasa)

Save this image.
gagah perkasa
gagah perkasa sinonim wirawan