PersamaanKata.com
 

Persamaan kata dari sedar

sinonim (padanan kata: sedar)

Save this image.
sedar
sedar sinonim permulaan