PersamaanKata.com
 

Persamaan kata dari wajar menjamakkan melazimkan

sinonim (padanan kata: wajar menjamakkan melazimkan)

Save this image.
wajar menjamakkan  melazimkan
wajar menjamakkan  melazimkan sinonim jamak