PersamaanKata.com
 

Persamaan kata dari menggerak-gerakkan

sinonim (padanan kata: menggerak-gerakkan)

Save this image.
menggerak-gerakkan
menggerak-gerakkan sinonim gojlok kibas mengutik-ngutik