PersamaanKata.com
 

Persamaan kata dari wangsa

sinonim (padanan kata: wangsa)

Save this image.
wangsa
wangsa sinonim dinasti famili golongan keluarga puak saudara