PersamaanKata.com
 

Persamaan kata dari bongak

Save this image.
bongak
bongak sinonim sinonim. sinonim.. sinonim... aga agul anggak angkuh arogan bengah besar cakap besar kecek besar kepala besar mulut bongkak burakah congkak gaduk jemawa kacak langguk lantam pongah rangah sombong tinggi hati uju bebal bego berat kepala bodoh bohong debil dengkul dongok dusta kibul lompong pandir tolol