PersamaanKata.com
 

Persamaan kata dari kokoh

sinonim (padanan kata: kokoh)

antonim (lawan kata: kokoh)

Save this image.
kokoh
kokoh sinonim antonim bagas kekar kukuh pagan tegak teguh runtuh