PersamaanKata.com
 

Persamaan kata dari fikrah

sinonim (padanan kata: fikrah)

Save this image.
fikrah
fikrah sinonim adicita aliran falsafah filsafat haluan ideologi paham pandangan pemikiran