PersamaanKata.com
 

Persamaan kata dari berkas

Save this image.
berkas
berkas sinonim sinonim. sinonim.. arsip belembang bendel bondot bundel fail folder gabungan gebung ikatan jilid kelompok kumpulan susunan cercah jaras carik slip carik gabung gepok ikat jambak karangan kebat rangkai rompyok unting