PersamaanKata.com
 

Persamaan kata dari mengumpamakan

Save this image.
mengumpamakan
mengumpamakan sinonim sinonim. melaksanakan membandingkan memisalkan mengaci-acikan mengandaikan mengibaratkan menyepertikan menyerupakan mengakankan mengiaskan menyamakan menamsilkan