PersamaanKata.com
 

Persamaan kata dari kebenaran

antonim (lawan kata: kebenaran)

Save this image.
kebenaran
kebenaran sinonim sinonim. sinonim.. antonim bukti fakta hakikat keabsahan keaslian kejujuran kelurusan hati kenyataan kesahan kesahihan validitas aktualitas izin kebetulan kelonggaran konsesi pembolehan perkenan permisi persetujuan realitas ijazah jujur kerelaan kedustaan