PersamaanKata.com
 

Persamaan kata dari berseri

antonim (lawan kata: berseri)

Save this image.
berseri
berseri sinonim sinonim. sinonim.. sinonim... antonim bekerlapan berangkaian bercahaya berkaca-kaca berkilap berkilat berkilauan berlinang berpendar bersambung bersinar cemerlang cerah ceria gemerlap gilap-gemilap kemilau mencerlang mengkilap mengkilat merelang merelap semarak pretensius semburat seminar seminau sumringah bersemarak gilang-gemilang teperling (mata) terang-benderang terupam gemilang gilang jernih merlip semarak bersemarak murung pucat