PersamaanKata.com
 

Persamaan kata dari senat

sinonim (padanan kata: senat)

Save this image.
senat
senat sinonim badan legislatif dewan perwakilan kongres badan dewan