PersamaanKata.com
 

Persamaan kata dari sembarangan

Save this image.
sembarangan
sembarangan sinonim sinonim. sinonim.. sinonim... asal-asalan ceroboh gegabah rusuh seenaknya sembrono sia-sia silap mata teledor hantam kromo main tubruk membabi buta menceracam mengacak mengawang mengawur merambang merampus merawak merawang merodok rucah sebarang serabutan abai acak-acakan asal awur awut-awutan ceracam hantam kromo kasar serampangan teledor sewenang-wenang