PersamaanKata.com
 

Persamaan kata dari selempang

sinonim (padanan kata: selempang)

Save this image.
selempang
selempang sinonim sampur sandang selendang bimbang buncah cemas gelisah harap-harap cemas khawatir