PersamaanKata.com
 

Persamaan kata dari menyadur

Save this image.
menyadur
menyadur sinonim sinonim. melapis mengabstrakkan mengadaptasi mengarang menggubah mengikhtisarkan mengintisarikan mengolah meniru menjiplak menulis menyalin menyalut menyarikan meringkas menyepuh