PersamaanKata.com
 

Persamaan kata dari saban-saban

sinonim (padanan kata: saban-saban)

antonim (lawan kata: saban-saban)

Save this image.
saban-saban
saban-saban sinonim antonim kerap kali sebentar-sebentar sekejap-sekejap setiap kali jarang-jarang