PersamaanKata.com
 

Persamaan kata dari berunding

Save this image.
berunding
berunding sinonim sinonim. sinonim.. berandai-andai berapat berbaik-baik berbicara berbincang bercakap-cakap berembuk berkira-kira berkompromi bermufakat berpadanan berpadu-padan bersepakat bertenggang berdamai berdialog berdiplomasi berdiskusi beria-ia bermusyawarah bernegosiasi menawar bertukar pikiran