PersamaanKata.com
 

Persamaan kata dari berekan

sinonim (padanan kata: berekan)

antonim (lawan kata: berekan)

Save this image.
berekan
berekan sinonim antonim bersahabat berteman berkongsi bersekutu berserikat berkawan bermusuhan