PersamaanKata.com
 

Persamaan kata dari rakyat biasa

sinonim (padanan kata: rakyat biasa)

Save this image.
rakyat biasa
rakyat biasa sinonim proletariat rakyat jelata rakyat kebanyakan wong cilik