PersamaanKata.com
 

Persamaan kata dari berpusing

Save this image.
berpusing
berpusing sinonim sinonim. beredar berkisar berkitar berpendar berputar menguri pivot berguling megat mejam berolak berpusar menoleh