PersamaanKata.com
 

Persamaan kata dari perkasa

sinonim (padanan kata: perkasa)

antonim (lawan kata: perkasa)

Save this image.
perkasa
perkasa sinonim sinonim. antonim bagak bahadur berani bertenaga energik gagah jantan kosen kuat kukuh perwira tangguh bagas hebat kekar takut