PersamaanKata.com
 

Persamaan kata dari sebaliknya

Save this image.
sebaliknya
sebaliknya sinonim sinonim. kebalikannya lagi pula lawannya malahan melainkan meskipun padahal sedangkan sekalipun tetapi walaupun rupa-rupanya