PersamaanKata.com
 

Persamaan kata dari mandul

sinonim (padanan kata: mandul)

antonim (lawan kata: mandul)

Save this image.
mandul
mandul sinonim antonim azospermi bulus gabuk hampa impoten infertil majir steril lempem fertil subur