PersamaanKata.com
 

Persamaan kata dari awal

antonim (lawan kata: awal)

Save this image.
awal
awal sinonim sinonim. sinonim.. antonim asal dahulu depan introduksi mula pembukaan permulaan prelude prolog start akar induk kausa pangkal pokok sebab dini pagi buta pagi-pagi benih bibit hulu semula pagi sadar sumber akhir